Cardiganshire Family
History Society

Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Ceredigion

 

28 Tach 2017: "Llwyfan Torfoli i Gymru / A Crowdsourcing Platform for Wales"
Cyflwyniad gan / a presentation by Gwyneth Davies
and Eilir Evans.

NODER BYDD Y CYFARFOD YMA YNG NGHANOLFAN FETHODISTAIDD ST PAUL, STRYD Y BADDON - FYNY'R FFORDD O'N LLE CWRDD ARFEROL.

Manylion llawn

Dilynwch ni ar
 
Cyswllt cyffredinol: Menna Evans, Ysg. Anrh. Ceredigion FHS, Hyfrydle, Ffordd Ddewi, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1EU
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.